Môi trường làm việc

1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại
 • Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, qui định về sức khỏe nhân viên, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong  hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Chính sách lương & Phúc lợi cạnh tranh:

 • Chính sách trả lương căn cứ theo năng lực và hiệu quả công việc của cá nhân
 • Chính sách khen thưởng hàng năm cho nhân viên
 • Chương trình bảo hiểm phúc lợi nhân viên (BH tai nạn, sinh mạng, chi phí y tế)
 • Khám sức khỏe định kỳ
 • Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của nhân viên (sinh nhật, cưới hỏi)
 • Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm
 • Phúc lợi cho gia đình nhân viên (khen thưởng thành tích học tập cho con em nhân viên, ngày hội gia đình…)
 •  Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân viên

 • Trợ cấp công tác phí

3. Chính sách Đào tạo & Phát triển nghề nghiệp:

 • Tổ chức đào tạo trong và ngoài nước định kỳ cho nhân viên
 • Các khóa đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng quản lý
 • Chính sách hỗ trợ học tập và phát triển trình độ chuyên môn
 • Chú trọng phát triển và tạo cơ hội cho các nhân viên có năng lực thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

4. Sinh hoạt Đoàn thể và chính sách khác:

 • Tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện cho nhân viên
 • Đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, .v.v..., thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái trong tập thể nhân viên và với xã hội