Tôn chỉ hoạt động - Trách nhiệm xã hội

Tôn chỉ hoạt động

Đặt khách hàng làm trung tâm, xây dựng uy tín dựa trên sự am hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng, từ đó nỗ lực tạo ra chất lượng tốt nhất & giá trị gia tăng đặc sắc nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu khách hàng khi sử dụng sản phẩm & dịch vụ của HÒA PHÁT STAR.

Trách nhiệm xã hội

HÒA PHÁT SATR luôn  ý  thức  được  trách  nhiệm  xã  hội,  hành động  vì  cộng  đồng  & tham  gia  đóng  góp  xây dựng  một xã  hội  Việt  Nam tốt  đẹp  hơn.

Các hoạt động thường xuyên thể hiện trách nhiệm xã hội của HÒA PHÁT STAR:

- Thực hiện trách nhiệm đóng thuế thường xuyên và đầy đủ;

- Tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn nhân viên trên khắp cả nước;