Slide ảnh 4 Slide 7 Slide 6 Slide 8 Slide 9
Giàn phơi thông minh

 

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát   
Giàn phơi điều khiển

 

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát   
Lưới an toàn ban công

 

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát   
Cửa lưới chống muỗi

 

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát   
Mành rèm văn phòng - gia đình

 

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát   
Bạt che nắng mưa

 

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát   

Hệ thống Giàn phơi hòa phát Star